Könnyen kerülhetnek kellemetlen helyzetbe azok, akik nem kellő körültekintéssel járnak el a kertjükben elhelyezett kerti tároló, lemez garázs elhelyezését illetően, ugyanis az épületek telepítése nem minden esetben egyértelmű, sok jogszabály hivatkozik rá, rengeteg paragrafust érint és sajnos településenként változik is, akár településen belül is.

Ezekkel a rendelkezésekkel kapcsolatban leginkább a Helyi Építési Szabályzatban foglalt rendelkezésekből lehet informálódni, valamint a város vagy település építészeti osztálya tud biztosat mondani. Ami fontos és javasolni tudjuk mindenkinek, aki hivatalos engedélyt nem kívánó építményt szeretne elhelyezni, hogy kérdezze meg először az illetékeseket, adott esetben még a szomszéd hozzájárulását is érdemes rögzíteni, nehogy később mégiscsak zavarja és elbontassa azt a tulajdonos költségeit terhelve.

A netjogtár és számos egyéb szakfórumot tanulmányozva összegeztük, hogyan is szabályozzák Magyarországon jelenleg a kerti építmények elhelyezését:

Az építési engedély és kerti épületek engedélyeztetése szabályait meghatározó jogszabály Magyarországon a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. Ez a jogszabály azzal a céllal jött létre, hogy meghatározza azokat az építési tevékenységeket, amelyeket építési engedély nélkül is lehet végezni. Az építési engedélytől mentes építési tevékenységeket részletesen ismerteti az előírás.

A rendelet szerint építési engedély nélkül lehet végezni az építmény átalakítását, felújítását, helyreállítását, korszerűsítését, homlokzatának megváltoztatását, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik. Szintén nem szükséges engedély az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, valamint a meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

A jogszabály azt is rögzíti, hogy építési engedély nélkül lehet új égéstermék-elvezető kéményt létesíteni, amelynek magassága nem haladja meg a 6,0 métert. Ugyanakkor a jogszabály szigorúbb szabályokat ír elő az önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémények építésére. Az ilyen kémények építése ugyanis építési engedélyhez kötött, és csak akkor végezhető el, ha az építkezés megfelel az előírásoknak.

Az épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása szintén nem igényel építési engedélyt, de az előírásokat be kell tartani. Az előírások a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építésére, bővítésére vonatkozóan is tartalmaznak kivételeket, amennyiben az épület mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

Ezen kívül az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közé tartozik a nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

Az önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása szintén nem igényel építési engedélyt, viszont az előírásoknak megfelelően kell eljárni.

Az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé tartozik még a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése, a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása, a támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

Az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé tartozik még a kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. Ezen tevékenységek esetében is fontos az előírások betartása.